שמחת פורים

השמחה בעבודת ה'

שיעור לחודש אדר

מדרגות בשמחה. תחילה השמחה כמידה טובה כשלעצמה ומכאן להוסיף ולעלות ממדרגה למדרגה עד שאדם יזכה לשמוח בה' ובמצוותיו כפי שהורו לנו חז"ל.

הרב חיים בן שושן | ג' אדר ב' תשע"א