שמחת פורים

מה הוא אכפתי, אף אתה אכפתי

הרב עודד מילר | י"ג אדר תשפ"א