מגילת אסתר

מגילת "הסתר"

לפי פשט הדברים מגילת אסתר נקראת בשם זה, משום שהדמות המרכזית במגילה היא אסתר המלכה. אך על פי רובד נוסף נמצאנו למדים שעניין מגילת אסתר הוא גילוי ההסתר.

הרב חנניה מלכה | אדר תשס"ז