מגילת אסתר

בירור הקליפות לכתחילה!

המון דברים הם אצלנו בחינת 'גנוזים', נעלמים במעמקי הנפש, לפעמים אנו אפילו לא מודעים לקיומם. מה היא הדרך להעלות ולברר את אות כוחות? איך מרדכי מלמדנו על עבודה יקרה זו?

הרב יהודה מלמד | ג' אדר תש"פ