פורים

כללי כתיבת המגילה

קלף, תפירה בגידים, סרטוט, כשרות האותיות, האם אפשר לקרא במגילה שיש בה אותיות פסולות? באיזה מגילה אי אפשר לצאת ידי חובה? השלמת מילים חסרות.

הרב אליעזר מלמד | טו' אדר א' תשס"ח