מגילת אסתר

הקשר המוסתר בין מגילת אסתר וארץ ישראל

* מה עניין חלוקת פורים לשני חגים - י"ד ו ט"ו? * למה אסתר מבקשת יום נוסף להרוג את שונאי ישראל? *ביאור שתי צורות המלחמה בעמלק והקשר לארץ ישראל.

הרב אברהם ריבלין | י"א אדר התשע"ה