מדורים נוספים

חי לכבוד שבת

במבט שטחי העבודה היום-יומית שלנו והמעשים שאנו עושים, הם חולין. אולם מי מאיתנו שיעצור מידי פעם את שטף חייו וישנן לעצמו - 'לכבוד שבת קודש', את כל מעשי אני עושה למען שמו יתברך ולמען גאולת ישראל הרי אותם חיים יהפכו לקודש

הרב נתנאל יוסיפון | כד אדר תשס"ט