התבוננות אמונית

מדריגות השבת: כמשפיעה ברכה וכדורשת הכנה

סעודת מלווה מלכה מוצאי ט"ו בשבט

ה' לא מצווה על השבת ע"י שליח כיון שהשבת היא מתנה מחד, מאידך השבת דורשת הכנה "כצעקת עם ישראל" והשתדלותם בים סוף

הרב חיים כץ | ט"ו בשבט התשע"ג