בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
7 שיעורים
  undefined
  רביבים

  השביתה בשבת וערך המלאכה

  מהות השבת: לא מנוחה, אלא שביתה ממלאכה | לא כל פעולה היא מלאכה, גם אם יש בה טירחה רבה | מה מלמדת המצווה לשבות ממלאכת המשכן בשבת | כל המלאכות שאדם עושה - בבנק, בבניין ובכל עבודה - צריכות להיות קשורות להקמת משכן לשכינה בעולם | איסור מלאכה בשבת - מבחן לערכה וחשיבותה של כל מלאכה | לקבוע שיעורים ל'בעלי בתים' בשבת בסגנון הלימוד הפשוט והטוב | הרב שלמה זלמן אויערבאך מקבל בענווה הערה של תלמיד ומשנה את הנהגתו.

  הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"א
  undefined
  הכנות לשבת, כניסתה ויציאתה

  א - פתיחה

  א - שבת מנוחה - השלמת הבריאה, ב - שבת וישראל, ב - שבת וישראל, ד - סגולת ישראל והשבת , ה - ששת הימים ושבת, ו - ברכה וקדושה, ז - המן בשבת, ח - זכור ושמור, ט - זכור - יסודות האמונה, י - שמור - שביתה ממלאכת המשכן, יא - שקולה כנגד כל המצוות כי בה מתגלית האמונה, יב -החורבן בעוון חילול שבת, יג - הגאולה תלויה בשמירת שבת, יד - חומרת עוון חילול שבת, טו - המחלל שבת מפריש עצמו מישראל, טז - שבת שלום ואחדות.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  רביבים

  מנוחת הנפש בשבת

  ישראל ששומרים שבת, זוכרים תמיד כי ה' הוא שברא את העולם ומקיימו, ותכלית הבריאה להידבק בה' ובמידותיו הטובות, ולשחרר את האדם מכבלי השיעבוד ליצר הרע ולמלחמת הקיום.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תש"ע
  undefined
  רביבים

  מדי שבת בשבתו

  תקנה קדומה בישראל מימות משה רבנו ע"ה, לקבוע שיעור תורה בכל שבת. וזהו שאמרו חכמים (ילק"ש תח): "ויקהל משה- רבותינו בעלי אגדה...

  הרב אליעזר מלמד | אלול תש"ע
  undefined
  רביבים

  לימוד תורה בשבת

  לימוד תורה בשבת, קביעת סדרי לימוד, שאלה מאברך ליטאי, האם בני הציבור הליטאי צדיקים מבני הציבור הדתי לאומי.

  הרב אליעזר מלמד | בהעלותך תשס"ט
  undefined
  רביבים

  עבודה בחול, תורה בשבת

  מה המקור לקביעה שיש ללמוד לפחות שש שעות בשבת. תנא דבי אליהו: "יום השבת יעשה כולו תורה". לאחר הכניסה לארץ נותרה השבת כיום פנוי ממלאכה המוקדש לתורה * דברי הגמרא ששבת וחג השבועות חציו לה' וחציו לכם.

  הרב אליעזר מלמד | נשא תשס"ט
  undefined
  רביבים

  עונג שבת אמיתי

  גודל שכרו של המענג את השבת. מדוע הפליגו חז"ל בשכר עונג שבת - מצווה לא קשה שרבים מקיימים. עונג שבת האמיתי אינו גופני בלבד, אלא מתוך חיבור רוח וגוף. תיקון המידות כתנאי לעונג שבת.

  הרב אליעזר מלמד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il