התבוננות אמונית

השבת - קידושין בין הקב"ה לשבת ועם ישראל

הרב יצחק בן יוסף | שבט תשפ"ד