ויקהל

חסם את החילוני שנסע דרך השכונה הדתית

הרב דניאל קירש | אדר א תשע"ט