ויקהל

ויקהל היא המקור להבנת ענינה של השבת.

פרשת ויקהל היא המקור להבנת ענינה של השבת. לט' מלאכות המשכן הן למעשה אלו המגדירות את מסגרת ה'לא תעשה'. אך מה הטעם והמשמעות לפרטי המסגרת הזו?

הרב רוני פרינץ | אדר א תשע"ט