ויקהל

לשמוח בהישג או לחלום 'גדול ' יותר?

הרב נתנאל רוזן | אדר א תשע"ט