ויקהל

בן איש חי לפרשת ויקהל - פקודי

הרב יאיר רוזנטל | כ"ה אדר תש"פ