ויקהל

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשמ"ו, תשס"ג