ויקהל

המשמעות העמוקה של כל אחד מכלי המשכן

שיחת מוצ"ש פרשת ויקהל תשפ"ב

כל כלי מבטא כוח וערך אחר בחיים. הארון את התורה, השולחן פרנסה, המנורה חוכמות הטבע, מזבח הקטורת תפילה, והמזבח החיצון את הההקרבה.

הרב אליעזר מלמד | כ"ה אדר א' תשפ"ב