ויקהל

חידות לפרשת ויקהל-פקודי

הרב זאב וייטמן | התשד"מ