ויקהל

"כל איש אשר ידבנו ליבו"

* מעלת תרומת המראות של הנשים. * הכל לפי כוונת התורם. * זיכוי הרבים בתרומה. * מעלת השבת. * תרומת הפועלים.

הרב נעים בן אליהו זצ"ל