מדרש רבה

איכותו של בצלאל

מדרש רבה על פרשת ויקהל

תיאור משמעות קריאת ה' בשם בצלאל והשפעתו על מעשיו ועל כל הסובב אותו.

הרב עידו יעקובי | כ' אדר תשס"ט