שיעורים נוספים

עבודת המידות והיד הנעלמה

התחזקותן של תפיסות כלכליות ימניות יוצרת את הטענה שהשוק החופשי ידאג לעניים טוב יותר מאשר דורות של חינוך לעזרה לזולת. בטענות אלו יש אמת פרקטית, אך משהו מהותי חסר בעולם שבו כל אחד רודף אחר תועלתו הפרטית, גם אם התוצאה מיטיבה עם כולם. הדבר הזה הוא עבודת המידות

הרב יצחק קרומביין | אלול תשע"ט