נושאים נוספים

איזהו גיבור הכובש את יצרו

עבורנו, הנאמנים לדרכה של תורה, משמעות האיסור היא, שגם אם קיימת לפעמים משיכה בין בנים, יש בידינו להתגבר עליה, כמו כל איסורי התורה.

הרב אליקים לבנון | שבט תשס"ט