משפט עברי בימינו

הגנת הפרטיות

האם יש מקור בתורה לאסור פתיחת מכתבים של חבר? מה דין האזנות סתר? האם יש זכות לבן זוג לדעת כל דבר על בן זוגו? התנגשות בין הגנה על פרטיות לבין הצלת אחר מנזק.

הרב פרופ' נחום רקובר | כ"ב טבת תשע"ב