קדושים

ואהבת לרעך כמוך - כלל גדול בתורה

לפרשת קדושים

ר' עקיבא דורש על הפסוק "ואהבת לרעך כמוך", שזהו כלל גדול בתורה. משמע לכאורה שזהו ציווי הכולל את כל התורה כולה. האומנם?? ומה ההבדל בין שיטת ר' עקיבא הנ"ל לשיטת בן עזאי, ש"זה ספר תולדות האדם - כלל גדול ממנו". ביאור ועיון במוני המצוות על מהותה של מצווות "ואהבת"

הרב דוד דב לבנון | פרשת קדושים תשס"ב