בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
111 שיעורים
  undefined
  מצוה גדולה

  לדחוף רכבת בעליה

  מצות לא תעשה שלא להשהות ברשותו מדה או משקל חסר, שנאמר: "לא יהיה לך בכיסך אבן... איפה ואיפה" (דברים כ"ה).

  הרב שמואל הולשטיין | תשרי תש"ע
  undefined
  מצוה גדולה

  קישוט מיוחד לסוכה

  מצות עשה לישב בסוכה בשבעת ימי החג, שנאמר: "בסכת תשבו שבעת ימים". מצות עשה ליטול בחג הסוכות ארבעת המינים, שנאמר: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ עבת וערבי נחל".

  הרב שמואל הולשטיין | תשרי תש"ע
  undefined
  מצוה גדולה

  לב נשבר ומחזור קרוע

  מצות עשה לשבות ממלאכה ביום הכיפורים שנאמר: "שבת שבתון הוא לכם" (ויקרא כ"ג) מצות עשה להתענות ביום הכיפורים שנאמר: "אך בעשור לחודש השביעי הזה יום כיפורים הוא וגו' ועיניתם את נפשותיכם". (ויקרא כ"ג) מצות לא תעשה שלא לעשות מלאכה ביום הכיפורים, שנאמר: "וכל מלאכה לא תעשו" (ויקרא כ"ג) מצות לא תעשה שלא לאכול ולשתות ביום הכיפורים, שנאמר: "כי כל הנפש אשר לא תעונה... ונכרתה" (ויקרא כ"ג)

  הרב שמואל הולשטיין | תשרי תש"ע
  undefined
  מצוה גדולה

  תקיעה בסערה

  מצות עשה לשמוע קול שופר בא' בתשרי שהוא ראש השנה, שנאמר: "יום תרועה יהיה לכם".

  הרב שמואל הולשטיין | תשרי תש"ע
  undefined
  מצוה גדולה

  למות (ולחיות) על תפילין

  מצות לא תעשה שלא לאבד שום דבר קדוש ולא למחוק שום שם משמות הקדושים, שנאמר: "לא תעשון כן לה' אלוקיכם" (דברים י"ב).

  הרב שמואל הולשטיין | אלול תשס"ט
  undefined
  מצוה גדולה

  חלב שנשפך - בוכים או לא בוכים?!

  מצות לא תעשה שלא לאכול בשר שנתבשל בחלב, שנאמר: לא תבשל גדי בחלב אימו" (שמות ל"ד).

  הרב שמואל הולשטיין | אב תשס"ט
  undefined
  מצוה גדולה

  מכות לשם מצוה

  מצות לא תעשה שלא להכות שום אדם מישראל, שנאמר: "לא יוסיף" (דברים כ"ה).

  הרב שמואל הולשטיין | יח תמוז תשס"ט
  undefined
  מצוה גדולה

  כמה שווה כוסית משקה

  מצות לא תעשה שלא לעשות עוול במידות ובמשקלות, שנאמר: "לא תעשו עול במשפט, במדה, במשל ובמשורה" (ויקרא י"ט).

  הרב שמואל הולשטיין | תמוז תשס"ט
  undefined
  מצוה גדולה

  מי ראוי לארוחה דשנה?

  מצות לא תעשה לא לאכול אכילת בן סורר ומורה, שנאמר: "לא תאכלו על הדם" (ויקרא י"ט).

  הרב שמואל הולשטיין | תמוז תשס"ט
  undefined
  מצוה גדולה

  ממי לקבל וממי לא כדאי

  מצות לא תעשה שלא לאכול פרות אילן שלוש שנים הראשונות לנטיעתו, שנאמר: "שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל" (ויקרא י"ט).

  הרב שמואל הולשטיין | תמוז תשס"ט
  undefined
  מצוה גדולה

  "ושקץ יהיו לכם.."

  מצות לא תעשה שלא לאכול דג טמא, שנאמר: "ושקץ יהיו לכם, מבשרם לא תאכלו" (ויקרא י"א).

  הרב שמואל הולשטיין | סיוון תשס"ט
  undefined
  מצוה גדולה

  שפעת החזירים

  מצות לא תעשה שלא לאכול בשר בהמה וחיה הטמאים, שנאמר: "את זה לא תאכלו..." (ויקרא י"א).

  הרב שמואל הולשטיין | סיוון תשס"ט
  undefined
  מצוה גדולה

  "ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יֵאכלו"

  מצות לא תעשה שלא לאכול עוף טמא, שנאמר: "ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יֵאכלו" (ויקרא י"א).

  הרב שמואל הולשטיין | ו סיון תשס"ט
  undefined
  מצוה גדולה

  "לא תבשל גדי בחלב אמו"

  מצות לא תעשה שלא לבשל בשר בחלב, שנאמר: "לא תבשל גדי בחלב אמו" (שמות כ"ג).

  הרב שמואל הולשטיין | כ"ח איר תשס"ט
  undefined
  מצוה גדולה

  "כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו"

  מצות לא תעשה שלא לאכול חֵלֵב, שנאמר: "כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו" (ויקרא ז').

  הרב שמואל הולשטיין | איר תשס"ט
  undefined
  מצוה גדולה

  "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו"

  מצות לא תעשה שלא לאכול טרפה, שנאמר: "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו" (שמות כ"ב).

  הרב שמואל הולשטיין | ז איר תשס"ט
  undefined
  מצוה גדולה

  "לא תאכלו כל נבלה"

  מצות לא תעשה שלא לאכול נבלה, שנאמר: "לא תאכלו כל נבלה" (דברים י"ד).

  הרב שמואל הולשטיין | ניסן תשס"ט
  undefined
  מצוה גדולה

  "לא תרצח"

  מצות לא תעשה שלא להרוג את הנפש, שנאמר: "לא תרצח" (שמות כ').

  הרב שמואל הולשטיין | כד אדר תשס"ט
  undefined
  מצוה גדולה

  "לא תעמוד על דם רעך"

  מצות לא תעשה שלא למנוע מלהציל חברו מסכנה, שנאמר: "לא תעמוד על דם רעך" (ויקרא י"ט).

  הרב שמואל הולשטיין | יח אדר תשס"ט
  undefined
  מצוה גדולה

  "לא תלך רכיל בעמך"

  מצות לא תעשה שלא להגיד לחברו דברים שכנגדו דיבר עליו, ויש עוון גדול מזה עד מאוד והוא בכלל זה והוא 'לשון הרע', שנאמר: "לא תלך רכיל בעמך" (ויקרא י"ט).

  הרב שמואל הולשטיין | אדר תשס"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il