מאמרים נוספים

טובה האמת המרה מהדמיון המתקתק

על מנת להצליח מבחינה לאומית מול 'המחבלין', אי אפשר לנתק את הקשר הישן והבטוח המתחיל בקריאת שמע, בהמלכת ה' על העולם, בהזרמת העוצמות של התורה והמצוות המיוחדות לעם המיוחד הזה, עם ישראל בטח בה'.

הרב יחזקאל פרנקל | תשס"ד