מאמרים נוספים

שובו והתחזקו!

כרוז שהוציא הרב שאול ישראלי זצ"ל בעקבות ההחלטה לפנות את היישוב קריית ארבע שרק החל בהיאחזותו בקרקע.

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל | יום ו', כ' ניסן תשנ"ד