מאמרים נוספים

הצילו אותנו מעצמנו

מתוך "קומי אורי" גיליון 12

מהם הכוחות המובילים בחיים הציבוריים? כיצד ניתן להגיע להסכמות בציבור הדתי? הרב ישי באב"ד על "במותב חדא" ועל גדול הדור.

הרב ישי באב"ד | חשוון תשס"ז