מאמרים נוספים

נקרא אל הדגל

על מנהיגינו החדשים והישנים ללמוד ממשה, שליח הציבור האידיאלי, שמדבר אל ה' ונותר עניו, ולמרות כל הקשיים מתמקד בטוב ובתיקון עולם

הרב חיים רטיג | ניסן התשע"ג