צו

הנקמה כיסוד באומה ובאמונה

החיים המודרניים, רוויים בצביעות של הסלחנות הנוצרית; הנקמה אינה ענין לפורקן אגרסיות אלימות; פרשת שאול ועמלק מעמידה אותנו על סכנת החמלה כלפי אכזרים ועל חומרת סירוס כח הנקמה; במבנה הנפש של האדם ישנן מידת גבורה ומידת חמלה; חשיבותה העיקרת של הגבורה כלפי האוייב היא במימד האלוקי, במובן ההיסטורי של התביעה לצדק!

הרב יחזקאל פרנקל | אדר ב' התשס"ה