צו

פרשת צו תשס"א

אש תמיד תוקד, הלב החי, "כי מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה", אש מן השמים ואש מן ההדיוט, בית המקדש של אש, הסנה הבוער באש

הרב אליהו ברין | ניסן התשס"א