צו

אמירת תודה

חיוב הכרת תודה - והצורך הנפשי בכך, ומיוחדותו של קורבן תודה.

הרב יצחק בן יוסף | י"א ניסן תשפ"א