צו

להודות על שטרות או לקבל אבנים על הראש

*מעלת התודה. *המידות הן לבושי הנפש. *הבדלה בין לבוש חיצוני לפנימיות.

הרב נעים בן אליהו זצ"ל