צו

שושלתו של אהרון

מתחילת הספר ועד כאן התורה פונה בעניני קרבנות אל בני אהרן, ואילו פרשה זו מתחילה בפניה אל אהרן ואחר כך לבניו. התורה באה ללמד אותנו כמה מידות הקשורות לדרך-ארץ.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | אדר ב' תשס"ג