בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
20 שיעורים
  undefined
  13 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  קבורה והלוויה

  צוות קבורה, שלא להלין את המת, הלנת המת בא"י, מי עובר על הלנת המת? לחכות לקרובים, השהיית הקבורה לכבודו של המת, מנהג ירושלים, ההספד, הקושי להספיד, המגזים בשבחי המת, אדם שאין בו מעלות אבל סבל יסורים.

  הרב אליעזר מלמד | יג' שבט תשס"ח
  undefined
  43 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  רוצח ומתאבד חלק ב'

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ח' רוצח ומתאבד

  האיסור להתאבד; כפירה בה'; אין אפשרות לחזור בתשובה; שאול המלך; היחס העקרוני והמעשי למתאבד; קבורה; הלוויה; קריעה; ישיבת שבעה; הספדים; קדיש; מי נחשב מתאבד? לעשות דברים מסוכנים; גידול כלב רע; חומרים מסוכנים; טיול מסוכן; עבודה מסוכנת.

  הרב אליעזר מלמד | ו' שבט תשס"ח
  undefined
  רפואה ושמירת הנפש

  הלכות הצלת נפשות

  פניני הלכה פרק יא

  א - יסוד מצוות לא תעמוד על דם רעך. ב - האם המציל צריך לסכן את חייו כדי להציל? ג - ביאור שתי השיטות בחיוב ההסתכנות. ד - תרומת איברים ותרומת דם. ה - האם רופא מחויב להסתכן כדי להציל חולה. ו - מצווה להציל חיי אדם על ידי ממון. ז - האם אדם צריך לתת את כל ממונו להצלת הנפש? ח - מצווה להציל ממון ורכוש החבר. ט - האם מי שאינו מציל נענש לפי התורה. י - פיקוח-נפש דוחה קיום מצוות. יא - מצוות שדוחות פיקוח-נפש. יב - דילמה בהצלת נפשות. יג - דין רודף. יד - מוסר

  הרב אליעזר מלמד | איר תשס"ח
  undefined
  36 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  זהירות בדרכים 2

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק י' "נהיגה זהירה ותפילת הדרך"

  תוכחה לנהג לא זהיר, להוכיח נהג בטרמפ, סכנה במגורים ביו"ש, כהן שדרס, תפילת הדרך, בלשון רבים, באיזו דרך צריך לברך? מה הדין במכונית? נסיעה בעיר, מתי אומרים את התפילה? שכח לומר תפילת הדרך, נסיעה לא מתכוננת, מקום מסוכן.

  הרב אליעזר מלמד | יג' שבט תשס"ח
  undefined
  20 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  זהירות בדרכים 1

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק י' "נהיגה זהירה ותפילת הדרך"

  תאונות דרכים ונהיגה זהירה, באיזו מהירות מותר לנסוע, איזה איסור עובר הנוהג במהירות? אדם שנהג בחוסר זהירות ולא עשה תאונה האם עבר עברה? מה הפתרון לעצבנות בכבישים,רשיון נהיגה בגיל צעיר, עליה לרכב באימה ויראה.

  הרב אליעזר מלמד | ט' שבט תשס"ח
  undefined
  43 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  רוצח ומתאבד חלק א'

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ח' רוצח ומתאבד

  עונשו של הרוצח; סנהדרין חובלנית; השולח של הרוצח; הוראת שעה; הריגת אחד להצלת אחר; הטיפול ברוצחים היום; רוצח בשגגה; גאולת דם; ערי המקלט; תאונת דרכים; מה להגיד לחבר שהרג בתאונת דרכים; כיצד יכפר היום רוצח בשגגה על מעשיו.

  הרב אליעזר מלמד | ג' שבט תשס"ח
  undefined
  24 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  עישון וביטוח חיים

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ט' שמירת הנפש מעקה ועישון.

  מקומות נוספים שחייבים במעקה, מצווה להסיר סכנות ולהימנע מהן. עישון סיגריות ונרגילה, פרסום של סיגריות בעיתון בשבע, האם חובה להפסיק לעשן בכל מחיר? החינוך ודעת קהל, כמה צריך ללחוץ על אדם לעשות דיאטה, לקנות סיגריות לאבא, האם לעשות ביטוח חיים? ביטוח רפואי משלים.

  הרב אליעזר מלמד | ט' שבט תשס"ח
  undefined
  22 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  איסור עישון סיגריות

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ט' שמירת הנפש מעקה ועישון

  "לא תשים דמים בביתך" רקע היסטורי רפואי של העישון, רבנים שעישנו, בזבוז זמן וכסף, נזקי העישון, לדרוש "אל תעשן לידי?". בשיעור הטקסט:יסוד ההלכה. עובדות מדעיות. האיסור לעשן ליד אחרים. האם מותר לסייע למעשן. החינוך נגד עישון.

  הרב אליעזר מלמד | ז' שבט תשס"ח
  undefined
  23 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  מצוות מעקה

  מתוך פניני הלכה ליקוטים ב' פרק ט' שמירת הנפש מעקה ועישון

  עשה ולא תעשה שבמעקה, הברכה על בניית מעקה, גובה המעקה וחוזקו, מצווה בו יותר מבשלוחו, פועל יהודי דווקא, איזה גג צריך מעקה, בור ובאר, מדרגות, מפלסים בגינה, דרך של רבים. בשיעור הטקסט:1 - מצוות מעקה; 2 - זמן הברכה; 3 - המחיצה; 4 - קיום המצווה; 5 - איזה גג חייב במעקה; 6 - גג מבנה שלא נועד לדיור.

  הרב אליעזר מלמד | ז' שבט תשס"ח
  undefined
  רביבים

  גמישות רבנית, נוקשות רפואית

  הצורך הרפואי החיוני בהשתלת אברים ● מחלוקת גדולי הדור בדין לקיחת אברים לאחר מות המוח בעוד הלב פועם ● מו"ר הרב שפירא זצ"ל ועמיתיו נכנסו לעובי הקורה והכריעו להקל.

  הרב אליעזר מלמד | ט"ן חשוון תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  השמירה על החיים

  איסור שימוש בסמים; עשיית ביטוח חיים; השמירה על בריאות הגוף.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  9 דק'
  זהירות בדרכים

  יחס ההלכה לחוקי התנועה

  האם אסור לעבור על חוקי הבטיחות בדרכים?; לא תשים דמים בביתך; נהגים צבאיים; תוכחה לנהג לא זהיר; תקנות הקהל בחוקי התנועה; הנוסע שלא בזהירות מסכן עצמו ואחרים.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  39 דק'
  רפואה ושמירת הנפש

  ענייני רוצח ודיניו

  עונשו של רוצח במזיד; בית דין חובלנית; ההבדל בין רוצח לשאר חייבי מיתת בית דין; משפט המלך; חומרת הרציחה; יהרג ובל יעבור; מסירת אדם להריגה ע"מ להציל אחרים; דיני רוצח בשגגה; ערי מקלט; שלשה סוגי שגגה; עשיית תשובה לרוצח בשגגה; תעניות, צדקה, ועשיית חסד כתשובה; דיני מתאבד; מתי מותר לאדם להרוג את עצמו; דיני הלווית מתאבד; כבוד המת וכבוד החיים; הספד למתאבד; קדיש על מתאבד; מצוות לעילוי נשמתו; כאשר יש ספק אם התאבד.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  15 דק'
  שיעורים נוספים ברפואה

  סיכון חיים לצורך הצלת נפש

  מצוות "לא תעמוד על דם רעך" כמשלימה את "ואהבת לרעך כמוך; אימתי חייב המציל לסכן את נפשו ועד כמה - שתי דעות בפוסקים; דין תרומת איברים ותרומת דם על מנת להציל נפש; הסתכנות רופא ודין רופאה בהריון.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  14 דק'
  שיעורים נוספים ברפואה

  ערבות ישראל וסיוע הדדי

  סוג הסיוע שיש להגיש לאדם מישראל והרגש הלאומי; כמה ממון חייבים לתת, מי ומתי? העונש בעולם הזה ובעולם הבא למי שמבטל חיוב זה; האם יש מצווה להציל מחבל מנוטרל? מהו "מוסר" על פי ההלכה?

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  17 דק'
  שיעורים נוספים ברפואה

  דילמות מוסריות

  גם מצוות ששקולות כנגד כל התורה נדחות מפני פיקוח נפש; מיוחדותן של ג' עבירות החמורות ומצוות כיבוש הארץ; האם מותר לאדם להקריב את חייו למען חבירו? מצוות פדיון שבויים, הסייגים שקבעו חז"ל וסיבותיהם המיוחדות; שבוי שנמצא בסכנה וסחטנות של מחבלים.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  35 דק'
  שיעורים נוספים ברפואה

  הפסקת הריון

  הלכות: התנגשות בין חיי האם לחיי העובר. איסור הפלה בבני נח. איסור הפלה בישראל. האם ניתן להתיר ביצוע הפלה במקרים קשים. שלבי ההריון להיתר הפלה. הפלת עובר חולה תיי-זקס. תסמונת דאון. כשיש חשש שהעובר בעל מום. אמינות הרופאים והתייעצות עם רב. האם רצוי לבצע בדיקה לגילוי פגמים בעובר. עובר ממזר. נערה לא נשואה שנכנסה להריון. האם מותר להפיל לצורך בריאות האם. חולת סרטן שנכנסה להריון.

  הרב אליעזר מלמד | אב ה'תשס"א
  undefined
  28 דק'
  שיעורים נוספים ברפואה

  הלכות ניתוחי מתים

  הלכות: בעיית ניתוחי המתים. להצלת חולה. ניתוחי מתים לצורך חולים שאינם לפנינו. ניתוחי מתים לצורך חולים שיופיעו בעתיד. ניתוחי מתים לחקר אנטומיה ופתולוגיה. מעמד בני המשפחה. תרומת גוף למדע. ניתוח מת לצורך הפללת רוצח והתרת עגונה. ניתוח מת לצורך קבלת כספי הביטוח

  הרב אליעזר מלמד | אב ה'תשס"א
  undefined
  30 דק'
  שיעורים נוספים ברפואה

  השתלת איברים

  הלכות: תרומת איברים מאדם חי להצלת חולה (ריאה וכבד). תרומת כליה מאדם חי. השתלת איברים מגופת מת. הקמת בנק עור. השתלת קרנית ממת. השתלת לב וכבד. דעת המתירים. דעת האוסרים. חתימה על טופס לתרומת איברים לאחר המוות.

  הרב אליעזר מלמד | אב ה'תשס"א
  undefined
  שיעורים נוספים ברפואה

  הלכות הנוטה למות

  הלכות: אמירת אמת לחולה סופני. כיצד להתפלל על חולה שסובל מיסורים קשים? ערך חיי שעה ואיסור רציחת זקן חולה. איסור המתת חולה. הטיפול בגוסס. הטיפול בחולה מיוסר המבקש את נפשו למות. חולים חסרי הכרה.

  הרב אליעזר מלמד | אב ה'תשס"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il