בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
21 שיעורים
  undefined
  אחדות ומחלוקות

  ז - ערבות הדדית חלק ב

  ו - פדיון שבויים; ז - פדיון שבויים שנמצאים בסכנת נפשות; ח - האם להיכנע לסחיטת מחבלים למען הצלת חטוף?; ט - האם מצווה להציל מחבל?; י - אחריות להטבת מצבם של כל בני האדם.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  האבילות על החורבן

  ט - זכר למקדש חלק א

  א - זכר לחורבן; ב - אמה זכר לחורבן; ג - דין קונה בית; ד - מי שבונה בתים למכירה; ה - קרמיקה טפטים וצביעה מיוחדת; ו - סיד וצבע; ז - ציור חומות באותה אמה; ח - עריכת שולחן לסעודה; ט - תכשיטי אשה.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  האבילות על החורבן

  ט - זכר למקדש חלק ב

  י - חתן וכלה; יא - שירה וכלי זמר; יב - קריעה על ערי יהודה; יג - קריעה בזמן הזה על ירושלים ובית המקדש; יד - דיני הקריעה; טו - מציב גבול אלמנה; טז - ההלכה למעשה.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  גרים

  י - הלכות גרים

  א - על יהדות וגזענות; ב - היחס לגר; ג - גיור כיצד; ד - כמה צריך הגר ללמוד לקראת הגיור; ה - יסוד הגיור; ו - הגיור למעשה; ז - גרים לשם כבוד או ממון; ח - האם מגיירים גוי שחי חיי אישות עם בן זוג יהודי; ט - קבלת המצוות ודין גר שהפסיק לקיים מצוות; י - הגדרת קבלת המצוות; יא - גיור קטנים

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  מצוות השירות

  ד - מהלכות צבא ומלחמה חלק א'

  א - המצווה לשרת בצבא - הצלת ישראל; ב - ישוב הארץ ; ג - מצווה כללית ואיסור הפחד; ד - מצוות הגיוס לצה"ל; ה - האם לומדי תורה מצווים להתגייס; ו - מצוות הצניעות בצבא; ז - דברים שבקדושה במחנה.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  במהלך השירות

  ד - מהלכות צבא ומלחמה חלק ב'

  ח - האם בצבא צריכים להקל או להחמיר; ט - פקודה כנגד מצוות התורה; י - איסור הקמת יחידות מעורבות ושירות בהן; יא - נשים בצבא; יב - מצווה להציע שלום; יג - מלחמת חורמה; יד - הכרתת רשעים במלחמה.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  המאבק על הארץ

  ה - שמירת הארץ חלק א'

  א - מגורי נוכרים בארץ ישראל; ב - יחס ההלכה למגורי ערבים במדינת ישראל; ג - מגורי נוכרים מצד מצוות ישוב הארץ; ד - סיכום קצר של יסודות איסור נסיגה; ה - איסור ויתור לשונאים מחמת סכנת נפשות.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  המאבק על הארץ

  ה - שמירת הארץ חלק ב'

  ו - איסור נסיגה מדין חילול ה'; ז - החלטת ממשלה אינה מחייבת בזה; ח - איסור להשתתף בפעולות המסייעות לנסיגה; ט - האיסור קיים גם כשהסירוב לא ימנע נסיגה; י - האם לסרב בפומבי.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  מדינת וממשלת ישראל

  ו - מהלכות מדינה חלק א'

  א - דינא דמלכותא; ב - גדרי דינא דמלכותא; ג - דינא דמלכותא בארץ ישראל; ד - אין בכוח 'דינא דמלכותא' לבטל מצווה; ה - סמכות 'טובי העיר' לכנסת ולממשלה; ו - קונה ומוכר ותשלומי מס; ז - המצווה להישפט בבית דין על פי התורה

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  עובד ומעביד

  ו - מהלכות מדינה חלק ב'

  ח - מצוות מינוי שופטים; ט - שלא להשהות את הדין; י - נכון ליישב סכסוכי עבודה בבית דין; יא - האם מותר לפועלים לשבות; יב - שביתת מורים ורופאים; יג - האם מותר למורים ללימודי חול לשבות; יד - מלכות דוד והאם נהגו בית חשמונאי כדין.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  אחדות ומחלוקות

  ז - ערבות הדדית חלק א

  א - מצוות לא תעמוד על דם רעך; ב - עגלה ערופה; ג - מצוות מחאה ; ד - עשרה צדיקים בסדום; ה - עד היכן חובת התוכחה.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  מצוות ישוב וכיבוש הארץ

  ג - מצוות ישוב הארץ חלק א'

  א - מצווה לאומית; ב - שותפות היחיד במצווה הכללית; ג - מצוות ישיבתה לפרט; ד - כיבוש הארץ ופיקוח נפש; ה - מדינת ישראל; ו - מעמדה של המצווה מבחינה הלכתית.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  מצוות ישוב וכיבוש הארץ

  ג - מצוות ישוב הארץ חלק ב'

  ז - כיבוד הורים וישוב הארץ; ח - מחלוקת בין בני זוג; ט - יציאה לחוץ לארץ לצורך חשוב וטיול; י - אהבת הארץ; יא - המצווה לשבח את הארץ והאיסור לדבר בגנותה; יב - ישוב הארץ בפיתוח הכלכלה; יג - נטיעת עצים וגידול פירותיה הקדושים; יד - גבולות הארץ.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  גבולות הארץ

  ג - מצוות ישוב הארץ חלק ג'

  טו - גבול דרום - נחל מצרים; טז - גבול צפון; יז - גבול מזרח; יח - סדר נחלת הארץ ומעמד עבר הירדן המזרחי.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  ארץ ישראל ומצוות ישובה

  א. מעלת הארץ חלק א'

  א - מצוות ישוב הארץ יסוד האמונה; ב - כלל ישראל בארץ לעומת יחידיות בחו"ל; ג - הקיום בארץ ובגלות; ד - גילוי התורה בארץ; ה - מקומה של ארץ ישראל אצל האבות.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  ארץ ישראל ומצוות ישובה

  א. מעלת הארץ חלק ב'

  ו - חטא המרגלים; ז - ישוב הארץ כביטוי לגאולה; ח - ברית מילה וירושת הארץ; ט - שבת והארץ; י - קדושת הארץ ושנת השמיטה; יא - חירות בארץ - תפילין ושחרור עבדים.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  ארץ ישראל ומצוות ישובה

  ב - קודש וחול בישוב הארץ חלק א'

  א - נחלת ראובן וגד וחסרון כוונתם; ב - יריחו וכיבושה; ג - יריחו וירושלים; ד - תגובת שמואל הנביא לבקשת המלך.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  ארץ ישראל ומצוות ישובה

  ב - קודש וחול בישוב הארץ חלק ב'

  ה - שכרם של מיישבי הארץ - עמרי ואחאב; ו - בלא אמונה גם אהבת הארץ והעם בטלה; ז - העליות בדורות האחרונים; ח - הכרח השיבה לקודש.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  סירוב פקודה

  פסק הלכה בעניין סירוב פקודה

  בעקבות החלטותיה של ממשלת המיעוט לפנות בסיסים צבאיים ביש"ע, התעוררה שאלה אצל חיילים, האם עליהם לקיים את הגזרה, או שעליהם לסרב פקודה כדי לא להשתתף במלאכת הפינוי? בכינוס של מספר רבנים חשובים, נציגי איחוד הרבנים למען עם-ישראל וארץ-ישראל התפרסם הפסק שלהלן.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  סירוב פקודה

  ביאור יסודות ההלכה בפסק ההלכה בעניין סירוב פקודה

  כבר בשנת תשנ"ד נפסק על ידי מספר רבנים חשובים, שאסור לחייל להשתתף בפינוי ישובים. בשיעור זה מבוארים יסודות ההלכה: תחילה את איסור הנסיגה, לאחר מכן מה הדין כשיש התנגשות בין ההלכה לפקודות הצבא, סיכום ההלכה ועוד הערות סביב העניין.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il