נקודה למחשבה

הקשבה בזמן של פילוג

בימים אלו, אנו באבל על חורבן בית המקדש. חורבן שנבע מחוסר שמיעה והקשבה, משנאת חינם. איך נוכל לתקן את השנאת חינם שבגינה נחרב בית המקדש? הרב ידידיה סעייד בסרטון מיוחד ומחזק לתשעת הימים ולתקופה שבה אנו נמצאים.

הרב ידידיה סעייד | אב תשפ"ג