הלכות שלושת השבועות

ברכת 'שהחיינו' בבין המצרים

חשיבות לימוד ההלכה בעיון. טעמו של איסור ברכת שהחיינו בבין המצרים ופרטי האיסור.

הרב אהרון הראל | כב' תמוז התשע"ב