הלכות תשעה באב

מקור הלכות תשעה באב

מתוך "יום האחדות" בישיבת בית אל י' אב תשע"ז

מתוך "יום האחדות" בישיבת בית אל י' אב תשע"ז

הרב מרדכי שטרנברג | י' אב תשע"ז