ענינו של יום

"פתחו לי פתח כחודו של מחט"

הרב אברהם שפירא- איש האמת. עשרת ימי תשובה - ימי האמת. ערכו של הרהור תשובה. תשובת ישראל בימי אליהו בהרהור תשובה כללי.

הרב חיים אביהוא שוורץ | ט' תשרי תשע"ח