ענינו של יום

מקווה של כהן הגדול ביוה"כ שע"ג שער המים ותיאורו

הרב מחשב בשיעור את מידות המקווה לאור המקורות אורך האמה והטפח שעזרו לבניית מקווה כהן הגדול.

הרב אלקנה ליאור | י"ז תשרי תשפ"א