ענינו של יום

רעיונות ליום הכיפורים

אכילה בתשיעי. הרהורי תשובה. מעשה ביהודי במוצאי יום הכיפורים

הרב עזריאל אריאל | תשנ"ו - תשנ"ח