ענינו של יום

תשובה ועבודה

שיעור לקראת יום כיפור

סיפורי תשובה ממקורות חז"ל המדגימים לנו את עבודתנו ביוה"כ.

הרב אלישע אבינר | ו' תשרי תשע"א