הלכות יום הכיפורים

מהלכות עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים

האם יש מצווה לטבול בערב יום הכיפורים? מה דין האומר מלך אוהב צדקה ומשפט, האם חוזר ? ומה הדין בשליח ציבור? האם יש לענות לקדיש ולקדושה באמצע הווידוי בתפילות יום הכיפורים? הלימוד יתחיל מהגמרא דרך פרושי הראשונים ועד לפסיקת האחרונים וההלכה למעשה.

הרב יוסף אפריון | תשע"ג