הלכות יום הכיפורים

מצות עשה לשבות ממלאכה ולהתענות ביום הכיפורים

מצות עשה לשבות ממלאכה ביום הכיפורים שנאמר: "שבת שבתון הוא לכם" (ויקרא כ"ג ל"ב). מצות עשה להתענות ביום הכיפורים שנאמר: "אך בעשור לחודש השביעי הזה יום כיפורים הוא וגו' ועיניתם את נפשותיכם".

הרב שמואל הולשטיין | תשרי תשס"ז