הלכות יום הכיפורים

גדר תוספת יום הכפורים

מחלוקת הרמ"א והגר"א בעניין קבלת עינוי יום הכפורים בלב ובגדר קבלת תענית ונדרי מצווה ודיבור; גדר תוספת יום הכפורים. *השניות האחרונות של השיעור קטועות*

הרב חיים כץ | ז' תשרי תשס"ט