חמדת הדף היומי

כמה חטאות חייב מי שעושה כמה מלאכות ביום כיפור?

הרב עקיבא כהנא | תשרי תשע"ה