עין יצחק

חוֹלֶה קוֹרוֹנָה בְּיוֹם-הַכִּיפּוּרִים

גליון 258

מי שנדבק בחולי הקורונה, האם חייב לצום ביום-הכיפורים? | חולה האוכל ביום-הכיפורים, האם תיקנו מברך ברכת הנהנין? | האם חולה רשאי להחמיר על עצמו ולצום? | חולה שאינו צם, צריך לקדש קודם שיאכל? | האם צריך לערב דבר מר במאכל כדי שלא יהנה? | האוכל שיעור המחייב בברכת המזון, האם מזכיר 'יעלה ויבוא'?

הראשל"צ הרב יצחק יוסף | ח תשרי תשפ"ב