הלכות יום הכיפורים

אכילה בערב יום הכיפורים

הרה"ג יעקב אריאל | תשרי תש"פ