הלכות יום הכיפורים

הלכות שביתת עשור

הלכות שביתת עשור בנוסח מדויק ומנוקד בליווי ביאור קצר ושלם

הלכות שביתת עשור בנוסח מדויק ומנוקד בליווי ביאור קצר ושלם

מפעל משנה תורה | תשרי תשע"ה