בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
12 שיעורים
  undefined
  47 דק'
  אחרי מות

  החיבור לכלל ישראל

  שיחת מוצ"ש פרשת אחרי מות -קדושים תשפ"א

  -הגישה אל הקודש דורשת הכנות והדרגה -כשעמ"י באחדות הם יכולים להופיע קדושה, לכן פרשת קדושים עוסקת בעיקר במצוות בין אדם לחבירו -מצוות התוכחה והשותפות בכלל ישראל -מסירות נפש כדי לא להלבין פני חבירו ברבים

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב אייר תשפ"א
  undefined
  51 דק'
  אחרי מות

  תיקון המידות ומעלת התורה

  שיחת מוצ"ש פרשת אחרי מות קדושים

  תיקון המידות והמעשים בדרך אל הקודש. גדולת יוה"כ ואחדות עמ"י שמבטאת עבודת הכהן הגדול. "הדם הוא הנפש" - מניעת שפיכות דמים לריק. מדרגת החיים מעל התורה ומעלת "סור מרע". מעלת א"י. מעלת התורה והעוסקים בה וכבוד ת"ח. ההליכה אחרי ה' בבניין א"י. עבודת ה' בשם כל ישראל ובכל רמ"ח ושס"ה. ישרות בכל המעשים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח אייר תש"פ
  undefined
  41 דק'
  אחרי מות

  רב-חובל קדוש

  שיחת מוצאי שבת פרשת אחרי מות קדושים תשע"ח

  בזאת יבוא אל הקדש ◆ רב חובל ◆לתקוף מלמעלה ◆ ארוחה מרוממת ◆ עשייה פסיבית ◆ קדושה – מציאות! ◆ קדושת התורה ◆ להיות קדוש - להיות כללי.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' אייר תשע"ח
  undefined
  44 דק'
  קדושים

  סור מרע ועשה טוב

  ההכנות לכניסה אל הקודש ◆ לתכנן את עבודת ה' ◆ איסורי אכילת דם ◆ העונשים הנסתרים ◆ התמודדות עם יצר העריות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לט' אייר תשס"ט
  undefined
  51 דק'
  אחרי מות

  קדושת ישראל

  שיחת מוצאי שבת אחרי מות קדושים תשע"ז

  אהבת ארץ ישראל ◆התמודדות עם יצר העריות ◆התורה מקדשת ומטהרת ◆השייכות לכלל ישראל ◆נקיות הגוף ◆זה כלל גדול בתורה ◆להיות ישרים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשע"ז
  undefined
  55 דק'
  קדושים

  מיראה לאהבה

  מצוות תוכחה, להוכיחו שלא יפגע בעצמו, דרך התוכחה, שנאת הרע, בכל יהודי יש ניצוץ, ארץ ישראל דוחה את הטומאה, כיצד להתמודד עם יצר העריות, השאיפה - חיבור עם רצון ה', ראיה לטווח ארוך.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אייר, תשע"ו
  undefined
  57 דק'
  אחרי מות

  כוחה של אמונה

  ההכנה לעמוד לפני ה' , כל אדם הוא מנהיג .הציווי להיות קדושים .בשם כל ישראל .חגי האמונה .חיים בריאים של אמונה . מדרגת האמונה של הרב קוק * ראיה לטווח ארוך.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | יח ניסן תשע"ו
  undefined
  45 דק'
  אחרי מות

  להיות קדושים

  שיחה לפרשת אחרי מות קדושים

  ההכנה אל הקודש *הקשר בין העולם ליוצרו *איך מתמודדים ומנצחים את היצר *הקב"ה מקדש את ישראל *להוסיף אור *ההרהורים חיצוניים לאדם *בשם כל ישראל

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י אייר התשע"ג
  undefined
  56 דק'
  אחרי מות

  החיבור עם הכלל

  שיחה לפרשות אחרי מות - קדושים תש"ע

  קדושים תהיו - תהיו הקדש! * התפקיד האישי של האדם * קדושים תהיו - וכך תשרה השכינה * עבודת ה' שלמה * האיסור לשנוא יהודי * מצוות התוכחה * מותר לשנוא את הרשעים?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' אייר תש"ע
  undefined
  53 דק'
  קדושים

  פרשת אחרי מות-קדושים תשס"ז

  הזכויות בהם נכנס כהן גדול אל קודש הקדשים; הצורך ב"תחבולות" ובתכנון לקראת עשיית מצווה; יראת ה' הממלאת את הלב נותנת כח להתמודד עם תאות העריות; דברי הרמב"ן על קדושתה המיוחדת של הארץ-צריכה להיות שמחה תמידית על קיום מצוות יישוב הארץ.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א אייר תשס"ז
  undefined
  49 דק'
  קדושים

  תורת חיים ואתגרים

  שיחה לפרשת אחרי מות קדושים תשס"ו

  שיחה לפרשת אחרי מות קדושים תשס"ו

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' אייר תשס"ו
  undefined
  אחרי מות

  קדושה ועבודת ה'

  השאיפה אל הקודש, בזאת יבוא אהרן אל הקודש, שליח ציבור, התכוננות לתפילה, יצרא דעריות, מעלות ונפילות, כוחה של תשובה, נטיעות בארץ ישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' אייר תשנ"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il